بازدیدکنندگان
تعدادبازدیدامروز : 307
تعداد بازدیداین ماه : 876
تعداد بازدید امسال : 506
تعداد کل باز دیدها : 506

تعدادمشاهده امروز : 637
تعداد مشاهده این ماه : 1755
تعداد مشاهده امسال : 1253
تعداد کل مشاهده ها : 21867

عقد تفاهم نامه همکاری پؤوهشی آموزش وپرورش استان با دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

 پس از بیان  اقدامات صورت گرفته درحوزه تحقیق وپژوهش توسط دکترپناهی معاون محترم پژوهش و منابع انسانی اداره کل و همچنین اشاره به کسب رتبه برترکشوری در زمینه امورتحقیق وپژوهش و تولید محتوا و تشریح اقدامات عملیاتی در راستای برنامه های مصوب طرح حامی ( حمایت از محققان یاریگر ) و نحوه همکاری مراکز دانشگاهی دراین طرح درسنوات گذشته توسط خانم دکتر متقی رییس محترم تحقیق وپژوهش استان ، همکاری پژوهشی آموزش وپرورش استان با دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) درجلسه آموزش وپرورش استان در5 ماده واحده به امضای دکتر آذین ریاست دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان ( خوراسگان ) و محمد حسن قائدیها مدیرکل آموزش وپرورش استان اصفهان رسید.