بازدیدکنندگان
تعدادبازدیدامروز : 307
تعداد بازدیداین ماه : 876
تعداد بازدید امسال : 506
تعداد کل باز دیدها : 506

تعدادمشاهده امروز : 624
تعداد مشاهده این ماه : 1742
تعداد مشاهده امسال : 1240
تعداد کل مشاهده ها : 21854
 جلسه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان در تاریخ 29 /7 /96 با حضور اعضای شورا و ریاست استاندار اصفهان تشکیل شد.

دراین جلسه اعضا ی شو را و مهمانان  و مدعوین تخصصی درخصوص دستورکار های ارائه شده به  تبادل نظر پرداخته و در مورد مصوباتی به تصویب رسید.
1- هماهنگی جهت اجرای طرح مراقبت اجتماعی دانش آموزان ( طرح نماد)
2- هماهنگی جهت اجرای چهارمین دوره ی المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای
3- بررسی راه کار های افزایش پوشش تحصیلی دانش آموزان عشایری و گزارش اقدامات صورت گرفته درخصوص آموزش و پرورش عشایر
4- بررسی راه کارهای جذب حداکثری افراد لازم التعلیم در مدارس آموزش ازراه دور و بزرگسال