بازدیدکنندگان
تعدادبازدیدامروز : 307
تعداد بازدیداین ماه : 876
تعداد بازدید امسال : 506
تعداد کل باز دیدها : 506

تعدادمشاهده امروز : 644
تعداد مشاهده این ماه : 1762
تعداد مشاهده امسال : 1260
تعداد کل مشاهده ها : 21874
 نظام مراقبت های اجتماعی دانش آموزان با هماهنگی دستگاههای ذیربط دراستان عملیاتی خواهد شد. 
در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان با حضور مسئولین ذیربط موارد ذیل درخصوص طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان بررسی شد.
درارائه و تبیین موضوعی اولین دستورکار جلسه، جناب آقای رئیسی « معاون محترم تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش» به تشریح مبانی مربوطه پرداخته و عنوان نمودند: طرح مذکور در راستای عمل به منویّات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی برتلاش سازمان یافته، علمی و فرا­ قوه ای و ائتلاف ملی به منظور استقرارنظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان با هدف حداکثری ازتوان و ظرفیت علمی، خدمتی، حمایتی، اجرایی، نظارتی و تأمینی به منظور تحقق پیشگیری رشد مدار و توجه به رشد و تکامل یکپارچه دانش آموزان  به صورت مشترک فی ما بین وزارت آموزش و پرورش، قوه قضائیه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، نیروی انتظامی، وزارت تعاون، کار و اموراجتماعی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و در راستای سند ائتلاف ملی نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان منعقد گردیده است. همچنین به منظورغربالگری، آموزش، توانمندسازی ­­­و حمایت های روانی - اجتماعی  و مراقبت دانش آموزان در برابر رفتارهای پرخطر، آسیب های اجتماعی و جرائم از طریق مداخله به موقع و مؤثر ارائه می گردد. ایشان در ادامه به بیان اهداف کلی طرح که تأمین و ارتقای مراقبت های اجتماعی از دانش- آموزان مدارس با رویکرد توانمند سازی مدرسه محور را شامل می شود، پرداختند. در ادامه فرایند های نظام مراقبت(محور آموزش های ارتقایی و پیشگیرانه و محور مراقبتی) را تشریح نمودند و تعهدات سازمانی و نحوه همکاری ارگانها و سازمانهای ذیربط را درحصول به اهداف مد­­­­نظر مورد اشاره قرار دادند.
در ادامه جناب آقای دکترصادقی« مدیرکل محترم بهزیستی استان» پیشینه و سابقه اجرایی طرح مذکور را تشریح و عنوان نمودند: به لحاظ اینکه در ادارات و نهادها امور پیشگیری از آسیب های اجتماعی  به صورت متفرق صورت می گیرد، چنانچه اهداف و اقدامات مورد نظر تجمیع و به صورت وحدت رویه اقدام گردد و کانون آن مدرسه قرار گیرد، و غربالگیری های مرتبط از مهد کودک و پیش دبستان صورت پذیرد، بسیار مثمر ثمر خواهد بود و بهترین نقطه شروع آموزش و پرورش می باشد که نقش مددکاران اجتماعی به لحاظ پیگیری های تخصصی در امر مراقبت ها بارزتر خواهد بود. سپس جناب آقای دکتر اکبری« رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان» درپیش نیاز های اجرایی و عملیاتی شدن طرح مذکور لزوم جانمایی و مصداق طرح مذکور را با برنامه ششم توسعه متذکرشدند و با توجه به اینکه دستگاه ویژه و خاصی به نام مراقبت از آسیب های اجتماعی جهت پیگیری و تدوین دستورالعمل های مربوطه پیش بینی نشده است، عنوان نمودند: به نظر می رسد، مغایرتی با اینکه کار را بتوان از آموزش و پرورش به عنوان دستگاه پر اهمیّت آغاز نمود، وجود ندارد. در این خصوص منابع انسانی را درکنار مباحث مالی از الزامات مورد توجه برشمردند. درپایان جناب آقای دکترزرگرپور« استاندار محترم استان» ضمن اشاره به وجود کمیته های متعدد که در هرمورد برنامه و اهداف خاص را مورد پیگیری قرار می دهند، به ساماندهی اصولی در خصوص هم پوشانی مبحث مورد هدف تاکید نمودند و برنامه ریزی در خصوص تعیین تکلیف کمیته های مربوطه با برنامه های اجرایی طرح نماد را خواستار شدند. و پیشنهاد نمودند، برای تکمیل موضوع و اتخاذ تصمیم ومصوبه نهایی در جلسه آتی، جایگاه طرح دربرنامه ششم مشخص شود. همچنین نقش، تداخل و نقاط تلاقی موضوعی کمیته ها و کارگروه های همتراز و همسو با این طرح مورد بررسی قرار گیرد. درضمن با درخواست از استانهایی که طرح درآنها عملیاتی شده است، نقاط قوت و ضعف و پیشنهادات اجرایی مورد بررسی قرارگیرد و درنهایت ارتباط سازمان آسیب های اجتماعی وزارت کشور که دستورالعمل به آن ابلاغ شده است با طرح نماد مورد تفحص قرارگیرد. درپایان جناب آقای قائدیها اشاره نمودند، ازنظر نیروی انسانی آموزش و پرورش نه تنها از نیروهای مددکار،  بلکه مشاور درمدارس نیز با مشکل مواجه است و چنانچه زیر ساخت های طرح به درستی تعریف نشود، دراجرا به نتیجه نخواهد رسید. در تکمیل این مبحث جناب آقای دکتر صادقی بیان فرمودند، اداره کل بهزیستی آمادگی خود را جهت برطرف کردن مشکل نیروی انسانی طرح، ازطریق معرفی مددکاران به آموزش و پرورش اعلام می نماید.