بازدیدکنندگان
تعدادبازدیدامروز : 307
تعداد بازدیداین ماه : 876
تعداد بازدید امسال : 506
تعداد کل باز دیدها : 506

تعدادمشاهده امروز : 612
تعداد مشاهده این ماه : 1730
تعداد مشاهده امسال : 1228
تعداد کل مشاهده ها : 21842
 
موضوع گزارش اقدامات عملیاتی  آموزش وپرورش دانش آموزان عشایر درخصوص افزایش پوشش تحصیلی عشایر دردستورکار جلسه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان قرارگرفت.

این دستورکار جلسه، توسط سرکارخانم جوانی « معاون محترم آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش» به جلسه ارائه شد. ایشان درابتدا با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و ریاست محترم جمهور در خصوص زندگی عشایری و همچنین تجلیل از فعالیت ها و پیگیری های مرحوم بهمن بیگی در زمینه آموزش عشایر به تشریح مفادی از اساسنامه ی آموزش عشایر(مواد4 ، 7 و 9) پرداختند و در تعریف مدرسه ی عشایری اشاره نمودند: اطلاق مدارس عشایری شامل مدارسی است که بیش از 50 درصد دانش آموزان آن را دانش آموزان عشایری تشکیل می دهند و به سه صورت سیار، نیمه سیار و ثابت اداره می شود. سپس درخصوص اقدامات انجام شده (شناسایی، ساماندهی، و اجرای طرح های آموزشی و حمایتی برای دانش آموزان عشایری استان) که به تازگی و در سنوات اخیر آغاز گردیده، به لحاظی که قبلاَ امور عشایر متولی درآموزش وپرورش نداشته است و با پیگیری های خاص و فعالیت های حمایتی شایان توجه، گام های جدی در برقراری عدالت آموزشی و امر آموزش عشایر صورت گرفته است.(درحال حاضر 135 مدرسه در دوره های مختلف با آمار مشغول به تحصیل 5562 نفر) مطالبی را به سمع حضار درجلسه رساندند. درنهایت طبق آمار مطروحه به شناسایی و جذب 5/98 درصد کودکان درمناطق عشایری اشاره نمودند و عنوان نمودند، با اطلاعات موجود، درحال شناسایی تعداد 82 نفر از دانش آموزان مورد هدف جهت جذب درکلاس های درس می باشند که به نتایج خوبی نیزدر این زمینه دست یافته اند. ایشان بهره مندی از مددکاران اداره کل بهزیستی را در رفع مشکلات مبتلا به دانش آموزان را مثمرثمر دانستند. در خاتمه ضمن اشاره به همکاری های مثمر ثمر اداره کل امورعشایر استان و ادارات کل آموزش و پرورش استانهای خوزستان و فارس به تشریح انتظارات از نهادها و سازمان های مرتبط جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده پرداختند. در ادامه جناب آقای اسفندیاری « مدیرکل محترم امور عشایر استان» ضمن تشکر از مدیرکل آموزش و پرورش استان و معاونت محترم آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش در خصوص پیگیری مستمر آموزش عشایر و حمایت های استاندارمحترم درکلیه امور عنوان نمودند، با عنایت به آمار موجود دراختیار اداره کل امور عشایر(1387) که به صورت ده ساله تهیه می گردد، اظهار امیدواری نمودند با احصاء آمار جدید تر درسال آتی در زمینه افراد کم سواد، بی سواد و لازم التعلیم بتوان به نتایج دقیق تری دست یافت. ایشان به مشکلات عشایر کوچ رو که اهم آن آموزش و پرورش جمعیت مورد نظر است، اشاره نمودند و نقش استانهای خوزستان و فارس را درفصول کوچ مورد توجه قراردادند. ایشان به عنوان  نکته ی حائز اهمّیت دیگر، به علل میزان افزایش باسوادی و آمارکم بودن افراد لازم التعلیم  درمورد عشایر استان فارس درمقایسه با همین آمار در استان خوزستان، نقش همراهی معلمین عشایر استان فارس با دانش آموزان کوچ رو در این خصوص تأثیر گذار دانستند. (این درحالی است که استان خوزستان این همراهی صورت نمی گیرد.) در ادامه جناب آقای قائدیها جهت رفع مشکل مربوطه پیشنهادات استان اصفهان راکه شامل: کوتاه کردن مدت آموزش همانند مناطق گرمسیری در استان های مذکور(طبق بند2 ماده 4 قانون شوراهای آموزش وپرورش) و همراهی معلمان استان های همجوار با دانش آموزان جهت آموزش در مناطق عشایری استان اصفهان را ارئه نمودند. دراین زمینه جناب آقای دکتر زرگر پور پیشنهاد نمودند، به لحاظ وجود آمار نزدیک 98 درصدی باسواد در استان اصفهان و نظر به اینکه درصدی ازافراد بی سواد از جمعیت عشایری می باشند، جهت برقراری عدالت آموزشی و کم نمودن درصد بی سوادی درجمعیت عشایری و به تبع آن در استان، با حضور مقامات مسئول وزارت آموزش و پرورش طرح موضوع و پیشنهادات استان جهت هماهنگی امور بررسی و نتیجه گیری شود.شورای آموزش وپرورش استا ن اصفهان