بازدیدکنندگان
تعدادبازدیدامروز : 307
تعداد بازدیداین ماه : 876
تعداد بازدید امسال : 506
تعداد کل باز دیدها : 506

تعدادمشاهده امروز : 638
تعداد مشاهده این ماه : 1756
تعداد مشاهده امسال : 1254
تعداد کل مشاهده ها : 21868

با هدف برقراری عدالت آموزشی، ارتقاء فرهنگ شهروندی و افزایش نرخ پوششی تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم د رراستای اسناد فرا دستی آموزش وپرورش و سیاست های عالی آموزش وپرورش مطرح گردید.
جناب آقای محبی « رئیس محترم اداره مدارس و مراکزغیردولتی و مشارکت های مردمی اداره کل آموزش و پرورش» با این مقدمه که توجه و عنایت به موضوع جذب افراد لازم التعلیم و ارائه راه حل جهت ایجاد فرصت تحصیل برای افراد مذکور می تواند عملاَ در پیشگیری از جرائم مختلف و رفع آسیب های اجتماعی موثر بوده و چنانچه دراین بعد اعتبارسنجی شود، از هزینه های مرتبط با رفع آسیب ها به مراتب کمترخواهد بود و نوعی سرمایه گذاری محسوب خواهد شد، به ارائه جامع محتوا و مبانی دستورکار جلسه پرداختند. ایشان ضمن بیان سخنان ارزشمند بزرگان دین و سخن مقام معظم رهبری(مدظله العالی) درزمینه اهمّیت سواد آموزی، به تعریف افراد لازم التعلیم، مجاری موجود ادامه تحصیل بازماندگان از تحصیل پرداختند. همچنین ایشان درادامه بیانات خود، تعریفی از آموزش راه دور، مصداق ها و عللی که دانش آموزان در حیطه لازم التعلیم قرار می گیرند، ضرورت توجه و تحت پوشش قرار دادن افراد لازم التعلیم، مستندات قانونی جذب افراد لازم التعلیم، ضرورت های طرح موضوع مذکور در جلسه شورای آموزش و پرورش ارائه نمودند. سپس آمار و ارقام و تعداد مدارس متولی جذب افراد لازم التعلیم(آموزش راه دور76 باب ، بزرگسال دولتی40 باب ، دولتی ایثارگر7 باب ،بزرگسال غیردولتی27 باب به مجموع 150باب) و آمار گذر(گذر از متوسطه اول به متوسطه دوم و آمارگذر پایه دهم به یازدهم) را جهت اطلاع حضار محترم درزمینه مساعدت و ارائه راه کار ها و تامین منابع و اعتبارات مالی مورد نیاز طرح مذکور، تشریح نمودند. در پایان انتظارات و پیشنهادات مربوطه راجهت جذب حداکثری افراد لازم التعلیم  درمراکزآموزشی مورد نظر و به منظور تصویب درجلسه ارائه نمودند که در جدول مصوبات آمده است. در تکمیل مباحث  جناب آقای قائدیها « مدیرکل ودبیر محترم شورای آموزش وپرورش استان» عنوان نمودند، در سنوات گذشته ازطرف آموزش و پرورش برای جذب افراد لازم التعلیم منابعی دولتی پیش بینی و دراختیار مراکز آموزش از راه دور قرارمی گرفت و همچنین دستگاههای دولتی نیز با عقد تفاهم نامه درخصوص تکمیل سواد پرسنل خود منابعی را پرداخت می نمودند لیکن این امر درچند سال اخیراختصاص نمی یابد لذا به دلیل اینکه متقاضیان در پرداخت هزینه های ادامه تحصیل (به لحاظ مشکلات خاصشان) ناتوان می باشند، باعث افزایش نرخ و درصد ترک تحصیل در استان شده است و ازطرفی به دلیل غیردولتی بودن مراکز، ارائه دهنده خدمات (موسسان مراکزغیردولتی) با کمبود جمعیت مخاطبان خود، درحال ورشکستگی می باشند، به صورتی که آمار مراکز از 100 مرکز فعال به 76 مرکز تقلیل یافته است. لذا ایشان خواستار پیگیری جدی حل مشکلات مطروحه شدند. در بحث کارشناسی موضوع ارائه شده، جناب آقای دکتر اکبری« رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان» با توجه به نوع بودجه بندی و منابع دراختیار آموزش و پرورش پیشنهاد نمودند، ضمن به روز آوری و تکمیل نهایی آمار افراد لازم التعلیم و لحاظ گذر ابتدایی به متوسطه اول ، آمار نهایی دراختیار سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان قرار گیرد تا در جلسه ی پیش رو که با حضور مسئولین کشوری برگزار خواهد شد، درخصوص اختصاص منابع اعتبار و پیش بینی ردیف بودجه مربوطه طرح موضوع و چاره اندیشی گردد.