بازدیدکنندگان
تعدادبازدیدامروز : 307
تعداد بازدیداین ماه : 876
تعداد بازدید امسال : 506
تعداد کل باز دیدها : 506

تعدادمشاهده امروز : 613
تعداد مشاهده این ماه : 1731
تعداد مشاهده امسال : 1229
تعداد کل مشاهده ها : 21843
به مناسبت هفته ی گرامیداشت شوراهای آموزش و پرورش گردهمایی یک روزه با حضور اعضای شورای آموزش و پرورش استان اصفهان و اعضای شوراهای آموزش و پرورش مناطق و نواحی برگزار گردید.

در این همایش بزرگ که در تاریخ 25 /10 /96 د ر مرکز آموزشی و رفاهی شماره 3 اصفهان تشکیل گردید موضوعات ذیل در دستور کار قرارگرفت.
- تلاوت قرآن کریم : جناب آقای افتخاری
-سرود ملی و پیش درآمد حماسی توسط گروه موزیک وسمفونی نیروی انتظامی به رهبری جناب آقای موسوی
-خیرمقدم وبیانات آغازین در خصوص اهمیت شوراهای آموزش و پرورش و ظرفیت های قانونی آن و لزوم توسعه مشارکته های مردمی
-بیانات استاندار محترم جناب آقای مهرعلیزاده در خصوص نحوه هماری مستمر اعضای شوراهای آموزش و پرورش استان و لزوم همکاری نهادها و ارگانهای اجرایی با آموزش و پرورش و توسعه مشارکت های همه جانبه در آموزش و پرورش و استفاده از ظرفیت خیرین در این امر
تقدیر از شوراهای برتر در سال 95 ( نجف آباد- گلپایگان-دهاقان- شهرضا- خوانسار و باغبادران )
میزگرد تخصصی با محوریت توسعه مشارکت های همه جانبه در آموزش و پرورش - ظرفیت های قانونی شوراهای آموزش و پرورش با حضور جناب آقای دکتر عباسپور مدیرکل محترم انجمن و اولیاء وزارت آموزش و پرورش - جناب آقای قائدیها مدیرکل سابق و مشاور محترم وزیر در توسعه مشارکت های مردمی و جناب آقای شیخی رییس اداره حقوقی و املاک آموزش و پرورش استان اصفهاندستور کار اول:

سخنرانی استاندار و ریاست آموزش و پرورش استان اصفهان

میزگرد تخصصی : جناب آقای دکتر عباس پور

میزگرد تخصصی : جناب آقای قائدیها

میزگرد تخصصی جناب آقای شیخی