بازدیدکنندگان
تعدادبازدیدامروز : 307
تعداد بازدیداین ماه : 876
تعداد بازدید امسال : 506
تعداد کل باز دیدها : 506

تعدادمشاهده امروز : 640
تعداد مشاهده این ماه : 1758
تعداد مشاهده امسال : 1256
تعداد کل مشاهده ها : 21870
به ریاست استاندار محترم جناب آقای رضایی تشکیل شد.یکصدوبیست و هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان در تاریخ 2 /10 /97  با حضور اعضای محترم شورا و به ریاست استاندار استان اصفهان تشکیل گردید.
موضوعات دستور کار جلسه :
معرفی آموزش و پرورش  و وضعیت فضاها ی آموزشی و پرورشی استان
تبیین وظایف قانون شوراهای آموزش و پرورش به مناسبت هفته گرامیداشت شوراهای آموزش و پرورش 24 لغایت 30 دیماه
بررسی وضعیت مدارس شبانه روزی استان و تصویب مصوبات در خصوص رفع مشکلات مدارس مذکور در استان

1-  موضوع یک


2- محتوای دستور کار

دستور کار 3