بازدیدکنندگان
تعدادبازدیدامروز : 307
تعداد بازدیداین ماه : 876
تعداد بازدید امسال : 506
تعداد کل باز دیدها : 506

تعدادمشاهده امروز : 634
تعداد مشاهده این ماه : 1752
تعداد مشاهده امسال : 1250
تعداد کل مشاهده ها : 21864
شیوه نامه ی تبدیل وضعیت و ثبت نام درمدارس هیأت امنایی سال تحصیلی 95 - 94 به مناطق ونواحی آموزش وپرورش ابلاغ گردید.
 

جهت دریافت شیوه نامه به قسمت بخشنامه ها ( نامه های اداری )  مراجعه شود.