بازدیدکنندگان
تعدادبازدیدامروز : 307
تعداد بازدیداین ماه : 876
تعداد بازدید امسال : 506
تعداد کل باز دیدها : 506

تعدادمشاهده امروز : 635
تعداد مشاهده این ماه : 1753
تعداد مشاهده امسال : 1251
تعداد کل مشاهده ها : 21865
هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز مناطق و نواحی استان اصفهان دراردیبهشت وخرداد95 برگزارمی گردد.

این جشنواره با تشکیل کمیته هایی متشکل از کمیته اجرایی ، هماهنگی ودبیرخانه – کمیته پشتیبانی وتدارکات – کمیته فرهنگی ، تبلیغات نمایشگاه واطلاع رسانی – کمیته اموربانوان خیّر- کمیته نظرسنجی ومستندسازی – کمیته شناسایی ، جذب وهدایت  با هدف گسترش فرهنگ مشارکت عمومی وتکریم وتشویق خیّرین مدرسه ساز و  شعار گسترش عدالت آموزشی باهمّت خیرین مدرسه ساز دراستان وبامحوریت اداره کل نوسازی مدارس ، مجمع خیّرین مدرسه ساز واداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان برگزارمی گردد.
جشنواره هار مناطق آموزش وپرورش استان در21 منطقه وناحیه استان ازتاریخ 21 لغایت 29 اردیبهشت ماه ودرشهرستانهای نواحی 6 گانه اصفهان- فلاورجان، گلپایگان ، برخوار، شاهین شهر، نطنز، آران وبیدگل، شهرضا تیران وکرون، پیربکران، کاشان، نجف آباد، مبارکه ، خمینی شهر، خوانسار، باغبادران  با حضورفعال خیرین محترم  مسئولین منطقه واستان برگزار می گردد.
جشنواره استانی خیرین مدرسه ساز درروزجمعه مورخ 7 /3 /95  برگزار خواهد شد.
از رابطان مناطق ونواحی درخواست گردیده است که اخبار واطلاعات ، صورتجلسات و  برنامه های اطلاع رسانی منطقه را جهت اطلاع رسانی به کارشناسی شوراهای آموزش وپرورش استان قراردهند.