بازدیدکنندگان
تعدادبازدیدامروز : 307
تعداد بازدیداین ماه : 876
تعداد بازدید امسال : 506
تعداد کل باز دیدها : 506

تعدادمشاهده امروز : 621
تعداد مشاهده این ماه : 1739
تعداد مشاهده امسال : 1237
تعداد کل مشاهده ها : 21851

جشنواره ی خیرین نیک اندیش مدرسه ساز آموزش وپرورش ناحیه پنج اصفهان درتاریخ 20 اردیبهشت 95 برگزار شد.دراین محفل نورانی وباصفا که همزمان باشب میلاد حضرت اباعبدالله الحسین ( علیه السلام ) باحضورخیل کثیری از خیرین محترم مدرسه ساز ومسئولین روسا ومعاونین ناحیه ، شهرستان واستان ، اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولین سایر نهادها ، اداره کل نوسازی ومجمع خیرین مدرسه ساز استان درهتل آسمان اصفهان برگزارگردید.درابتدا جناب آقای قندهاری مدیرمحترم آموزش وپرورش ناحیه 5 ضمن تشکروقدردانی ازحضور گرانمایه خیرین مدرسه ساز این ناحیه به اهمیت و اجرمعنوی امرمدرسه سازی اشاره و ضمن برشمردن پروژه های عظیم خیرساز ناحیه، اهتمام وتداوم نیت خیرعزیزان را درامرمدرسه سازی ستودند.
جناب آقای قائدیها مدیرکل محترم آموزش وپرورش استان دراین جشنواره با اشاره به اجرو ارزش مدرسه سازی بیان نمودندکه توفیق چنین اموری شامل حال ومال همه افراد نمی گرددوخیرین محترم این عنایت الهی رامی بایست مغتنم بشمارند.

 ایشان درادامه بیانات خود  بامقایسه فضاهاوامکانات آموزشی دارای کیفیت متناسب آموزش وپرورش سایرکشورها ( مثالی از کشورروسیه که اخیراَ ازآن بازدیدداشتند) با آموزش وپرورش کشور عزیزمان ، راناشی ازبهرمندی کشورهای خارجی ازبودجه ملی درتوسعه فضاهای مزبور و عدم کفایت بودجه های اختصاصی آموزش وپرورش کشور به امرمدرسه سازی عنوان نمودند ،

مدیرکل آموزش وپرورش استان وجود مدارس نیازمند به امکانات وفضاهای جدید درنواحی ومناطق آموزش وپرورش استان و موضوع  رشد وتوسعه فضای شهری و ازطرفی نیاز کثیری ازمدارس به مقاوم سازی وبازسازی ، را ازنیازهای اصلی آموزش وپرورش برشمردند و فرصت مغتنم نیک اندیشی و خیرانه عزیزان را دربرطرف نمودن این نیازمورد اهمیت واشاره قراردادند و همگان رابه پرداختن به امرمدرسه سازی توصیه نمودند.
ایشان درقسمت دیگری از فرمایشات خود، به مشکلات کمبود وعدم اختصاص فضاهای موردنیاز درشهرک های مسکونی جدیدالتاسیس ( مسکن مهر) اشاره نموده و باتوجه به ماده قانونی مصرح درشوراهای آموزش وپرورش معضل کمبود فضاهای آموزشی را یکی از موارد گریبانگیر آتی درسالهای پیش رو قلمدادنمودندکه ازهم اکنون می بایست چاره اندیشی شود. وجهت پیش بینی رفع این موضوع دستان پرسخاوت خیرین مدرسه ساز را راهگشا ی موضوع دانستند.
درادامه مراسم چندتن ازخیرین محترم به نمایندگی ازجمع کثیر خیران حاضر به ایراد سخن پرداخته وپروژه های دردست ساخت و قابل تحویل درناحیه معرفی شد.همایش مذکورباتجلیل ازخیرین مدرسه ساز ناحیه پایان یافت.
دراین مراسم باشکوه، استاد علیرضا افتخاری  ازمفاخر وچهره ماندگار آواز و محمد نریمانی ازپیشکسوتان هنر تئاتر کشور به هنرمندی پرداختند