بازدیدکنندگان
تعدادبازدیدامروز : 307
تعداد بازدیداین ماه : 876
تعداد بازدید امسال : 506
تعداد کل باز دیدها : 506

تعدادمشاهده امروز : 653
تعداد مشاهده این ماه : 1771
تعداد مشاهده امسال : 1269
تعداد کل مشاهده ها : 21883
ساماندهی وبرنامه ریزی نیروی انسانی و هماهنگی درخصوص اجرای مطلوب پروژه مهر 95 باهمکاری سایر نهادها وارگانهای ذیربط
این موضوع مصوب کارگروه پشتیبانی ونوسازی شورای آموزش وپرورش جهت طرح درجلسه شورای آموزش وپرورش بود که توسط جناب آقای مهرابی رییس اداره تکنولوژی وگروه های آموزشی دوره متوسطه درجلسه ارائه ودرپایان جهت هماهنگی دستگاههای متولی امر واجرای مطلوب در فصل بازگشایی مدارس مصوباتی اتخاذ شد.ایشان درتوضیحاتی بیان نمودند : بحث پروژه مهر 95 از جمله موضوعات مدیریتی است که مظهر بهره وری شامل اثربخش است.مهرابی اظهار کرد: زمان اجرای پروژه مهر 95 از 15 تیرماه آغاز و تا 15 مهرماه نیز ادامه دارد.
وی افزود: یکی از  اهداف اصلی از اجرای پروژه مهر 95، ایجاد تحولی نوین در نگرش است به طوری که دانش آموزان برای ورود به مدرسه لحظه شماری می کنند.مهرابی در ادامه اظهاراتش با اشاره به هدف از اجرای این پروژه عنوان کرد: ایجاد تحولی نوین در نگرش، یکی از اهداف اصلی اجرای این طرح است به طوری که دانش آموزان برای ورود به مدرسه لحظه شماری می کنند.رئیس اداره تکنولوژی آموزشی متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ضمن اشاره به دبیرخانه ستاد پروژه مهر 95 گفت: در سال گذشته کار ارزیابی ادارات را به بازرسان واگذار شد که اقدام به رتبه بندی عملکرد ادارات می کردند و  امسال تصمیم گرفته شد که دبیرخانه در اداره تکنولوژی تشکیل شود و با تشکیل تیم مربوطه، عملکرد را بررسی می کنند.وی با اشاره به پیشنهادات مورد نظر در رابطه با این پروژه تصریح کرد: تشکیل کارگروه ماده 18 جهت ساماندهی سرویس مدارس، اجازه نصب بنر تبلیغاتی در خصوص پروژه مهر در سطح شهر، تشویق خیرین مدرسه ساز جهت تکمیل پروژه های عمرانی مدارس و تقدیر از مدارس و ادارات فعال تر در اجرای پروژه مهر95 ، همکاری مستمر نهادهای مرتبط ازقبیل شهرداری ، نیروی انتظامی ، پلیس راهور ، اداره کل نوسازی و مجمع خیرین مدرسه ساز ، تامین اعتبارات مالی از جمله پیشنهادات مهمی هستند که باید مورد توجه قرار گرفته شوند.