بازدیدکنندگان
تعدادبازدیدامروز : 307
تعداد بازدیداین ماه : 876
تعداد بازدید امسال : 506
تعداد کل باز دیدها : 506

تعدادمشاهده امروز : 626
تعداد مشاهده این ماه : 1744
تعداد مشاهده امسال : 1242
تعداد کل مشاهده ها : 21856
نحوه برنامه ریزی واستقرارپایه دهم و ساماندهی هدایت تحصیلی درمراحل مختلف استقرارپایه دهم و نحووه ساماندهی وبرنامه ریزی هدایت تحصیلی و توزیع متوازن رشته ها دراستان اصفهان
موضوع مذکور که از مباحث کارگروه آموزشی به جلسه شورا واصل شده بودبا هدف اهمیت و طرح توضیحات لازم و چالش های مربوطه طرح موضوع گردید. درمقدمه  آقای محمد حسن قائدیها مدیرکل ودبیرشورای آموزش و پرورش استان دربیاناتی اظهار کردند:بالغ بر 170 عنوان کتاب جدیدالتالیف در آموزش و پرورش چاپ شده است که این موضوع بعد از انقلاب اسلامی رویداد بزرگی است و امیدواریم بدون هیچ مشکلی به دست دانش آموزان برسد و وزارت آموزش و پرورش نیز در حال تلاش است همه معلمان برای تدریس کتاب های جدیدالتالیف باید دوره های آموزشی ضمن خدمت را فرابگیرند که کار سختی را بر دوش آموزش و پرورش گذاشته است.وی عنوان کردند: امسال آموزش و پرورش در حال استقرار پایه دهم است چون بحث هدایت تحصیلی، انتخاب رشته و تعیین سرنوشت دانش آموزان، بعد از سند تحول بنیادین اتفاق می افتد و شرایط سختی در آموزش و پرورش حاکم است. ایشان افزودندبحث هدایت تحصیلی در نظام جدید آموزشی با تغییر فرایند و نگرشی که بتواند کنکور را مدیریت کند اتفاق افتاده است که نگرانی هایی را برای اولیا و دانش آموزان ایجاد کرده است و بعضی از رسانه ها بهتر می توانستند در جهت رفع نگرانی مردم کمک کنند.وی اضافه کرد: از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده می توان به توازن رشته و هدایت تحصیلی، پروژه مهر 95 و ساماندهی نیروی انسانی و برگزاری مسابقات ورزشی شنای دانش اموزان دختر و پسر در اصفهان اشاره کرد.وی تصریح کرد: در حال حاضر درصد هدایت دانش آموزان در کل کشور 37 درصد است.
درادامه جناب آقای مهندس محمدی درتوضیحاتی بیان نمودند:ساختار نظام 6_3_3 از سال 91_90 در آموزش و پرورش اجرا شد و زمانی که این قطار به حرکت درآمد، تمام زیرساخت های آموزش و پرورش را از بین برد.وی بیان کرد: در نظام جدید ساختار نیروی انسانی در مقطع ابتدایی دگرگون شد به طوری که حدود 2 هزار نیروی انسانی را از مقاطع دیگر بدون آموزش لازم وارد دوره ابتدایی کردیم و دانش آموزان با مجموعه ای از آموزش ها روبرو شدند.معاون آموزش متوسطه ورییس کارگروه آموزشی شورای آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: وقتی این قطار حرکت کرد و وارد دوره اول متوسطه شد، فضاها به دوره ابتدایی اختصاص پیدا کرد و با توجه به اینکه در ساختار 6_3_3 باید هدایت تحصیلی توسط مشاوران انجام شود، 64 درصد از مدارس متوسطه اول فاقد اتاق مشاوره هستند.وی با اشاره به اینکه در نظام جدید، محتوای آموزشی دگرگون شد، گفت: با توجه به اینکه یکی از پیچیده ترین وظایف آموزش و پرورش، تدوین محتوای آموزشی با رویکردهای جدید است، آنطور که باید و شاید در راستای برنامه های دانش آموزان نبوده است.
ایشان تصریح کردند: امروز این قطار به پیچیده ترین فرایند نظام آموزشی ( دوره دوم متوسطه ) رسیده است به طوری که دانش آموزان به مرحله ای رسیده اند که همه رشته ای را نمی پذیرند همچنین در این زمینه نیز دغدغه والدین بیشتر شده است وهمچنین  از نظر رشته نیز در دوره دوره متوسطه در دوره قبل حدود 175 رشته در حوزه کاردانش، 42 رشته در شاخه فنی حرفه ای و 4 رشته در شاخه نظری اجرا می کردیم و در ساختار جدید نیز این رشته ها به تصویب رسید با این تفاوت که محتوای آنها تغییر پیدا کرد.معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه داد: در بحث سیاست ها و فرایندهای هدایت تحصیلی، دو بند مهم وجود دارد که یکی از آن، بند 1_13 برنامه درس ملی است و در آن آمده است که ساختار مشاوره و هدایت تحصیلی در همه دوره های تحصیلی الزامی است و انتخاب شاخه و رشته تحصیلی در پایان دوره آموزش عمومی و براساس نتایج عملکرد درسی و تربیتی در طول این دوره صورت می گیرد.وی با اشاره به بند دیگر سیاست ها و فرایندهای هدایت تحصیلی بیان کرد: در بند 3_21 سند تحول بنیادین نیز طراحی و استقرار نظام جامع هدایت تحصیلی و استعدادیابی به منظور هدایت دانش آموزان به سوی رشته ها و مهارت های مورد نیاز کشور متناسب با استعدادها و علاقه مندی انها مورد تاکید قرار گرفته است.

محمدی در ادامه اظهاراتش به تعریف هدایت تحصیلی اشاره کرد و گفت: فرایند ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش اموزان تا ضمن آشنایی با علائق و استعدادها، شاخه ها و رشته های تحصیلی شان را انتخاب کنند.وی هدف از اجرای هدایت تحصیلی را شناسایی و شناساندن استعدادهاف توانایی و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان ذکر کرد و افزود: کمک به انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی و مسیر آینده شغلی و حرفه ای دانش آموزان و کمک به هدایت متوازن دانش آموزان به شاخه ها براساس سیاست های توسعه ای کشور از دیگر اهداف در نظر گرفته شده در هدایت تحصیلی هستند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به روش های هدایت تحصیلی سال جاری گفـت: در هدایت تحصیلی، ملاک های مشاوره ای 65 امتیاز، نظر دانش آموز، معلمان و مشاور هر کدام 10 امتیاز، نظر والدین 5 امتیاز و نتایج آزمون های مشاوره ای نیز 30 امتیاز و ملاک های سوابق تحصیلی دانش آموز 35 امتیاز در نظر گرفته شده است.

وی به اقدامات استان اصفهان در حوزه هدایت تحصیلی گفت: برگزاری همایش، تهیه دفترچه راهنمای هدایت تحصیلی، اطلاع رسانی به خانواده ها از طریق رسانه ها، برگزاری سمینارهای توجیهی، طرح موضوع در کمیته برنامه ریزی استان و مناطق، احصاء آمار دانش آموزان، اجرای تور یک روزه دانش آموزان پایه نهم و ... از جمله اقدامات استان هستند.

رحیم محمدی اعلام کرد: هم اکنون وضعیت موجود استان در بحث هدایت تحصیلی کل دانش آموزان در پایه نهم 61 هزار و 249 نفر هستند که از این تعداد، 40 هزار و 288 دانش آموز دختر و 30 هزار و 961 دانش آموز پسر تشکیل می دهند.

وی با اشاره به چالش های هدایت تحصیلی گفت: عدم اطلاع خانواده ها از نظم 6_3_3 و فرایند هدایت تحصیلی، تاخیر در ارسال آیین نامه هدایت تحصیلی، تغییر در روش اجرای فرایند هدایت تحصیلی در 20 تیرماه، تمرکز فرایند هدایت تحصیلی در سامانه متمرکز کشوری، تصور غلط اولیاء بر اهمیت بیش از حد نمره در هدایت تحصیلی از جمله چالش های هدایت تحصیلی هستند.