بازدیدکنندگان
تعدادبازدیدامروز : 307
تعداد بازدیداین ماه : 876
تعداد بازدید امسال : 506
تعداد کل باز دیدها : 506

تعدادمشاهده امروز : 609
تعداد مشاهده این ماه : 1727
تعداد مشاهده امسال : 1225
تعداد کل مشاهده ها : 21839
انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزش وپرورش بااتاق بازرگانی این تفاهم نامه در قالب 8 ماده وباهدف گشترش فعالیت های مشترک درزمینه اجرای طرح هم نت درهنرستانهای فنی حرفه ای وکاردانش استان و توسعه فرهنگ کارگروهی دردوره پیش دبستان بین آموزش وپرورش و اتاق بازگانی که به امضای جناب آقای قائدیها ( مدیرکل آموزش وپرورش استان اصفهان ) و جناب آقای سهل آبادی ( رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان ) به مدت دوسال رسید.