بازدیدکنندگان
تعدادبازدیدامروز : 307
تعداد بازدیداین ماه : 876
تعداد بازدید امسال : 506
تعداد کل باز دیدها : 506

تعدادمشاهده امروز : 608
تعداد مشاهده این ماه : 1726
تعداد مشاهده امسال : 1224
تعداد کل مشاهده ها : 21838
جلسه شهریور ماه شورای آموزش وپرورش استان اصفهان به ریاست دکترزرگرپور درتاریخ 28 /6 /96 تشکیل و پس ازطرح دستورکارجلسه مصوبات لازم اتخاذگردید.

دراین جلسه دستورکارو موضوعات ذیل درجلسه مطرح و مصوبات لازم به تصویب اعضای محترم رسید.
1- گزارش پروژه های تحویلی مهر96 و اعتبارات تملک سرمایه ای آموزش وپرورش درسال96
2- بررسی راهکارهای توسعه مهارت های حرفه ای وشغلی دانش آموزان
3- بررسی راهکارهای توسعه پژوهشی با مراکز دانشگاهی و عقد تفاهم نامه همکاری آموزش وپرورش استان با دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان ( خوراسگان)
مدعوین تخصصی این جلسه : اعضای شورای اسلامی شهراصفهان(علیرضا نصراصفهانی و نائب رییس شورا- سرکارخانم دکترروشن - رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهراصفهان) - مهندس جلالی ( مدیرکل فنی وحرفه ای استان ) مهندس نکویی ( معاون شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان ) مهندس نیرومند ( مدیرکل تعاون ، کارواموراجتماعی استان ) درجلسه حضورداشتند.