بازدیدکنندگان
تعدادبازدیدامروز : 307
تعداد بازدیداین ماه : 876
تعداد بازدید امسال : 506
تعداد کل باز دیدها : 506

تعدادمشاهده امروز : 655
تعداد مشاهده این ماه : 1773
تعداد مشاهده امسال : 1271
تعداد کل مشاهده ها : 21885
اخبار
سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه اصفهان به مناسبت هفته شورای آموزش و پرورش
شوراهای آموزش و پرورش بزرگترین مرجع تصمیم گیری مسائل کلان آموزش و پرورش هستند.

کسب رتبه برتر
شورای آموزش و پرورش استان اصفهان در ارزیابی عملکرد حوزه وزارتی رتبه برتر را به خود اختصاص داد.

یکصدوبیست و هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان
به ریاست استاندار محترم جناب آقای رضایی تشکیل شد.

کارگروه جذب درآمدها، املاک و عواید حاصل از قانون شورای آموزش و پرورش
به ریاست مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

یکصدو بیست و ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان
یکصد و بیست وششمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان در تاریخ 3 /5 /97 به ریاست استانداراصفهان تشکیل گردد.

کسب رتبه اول کشوری شورای آموزش و پرورش استان اصفهان
شورای آموزش و پرورش استان اصفهان موفق به کسب رتبه اول کشور در مجموع شاخص ها و ملاک های ارزیابی گردید.

همایش اعضای شوراهای آموزش و پرورش استان اصفهان
به مناسبت هفته ی گرامیداشت شوراهای آموزش و پرورش گردهمایی یک روزه با حضور اعضای شورای آموزش و پرورش استان اصفهان و اعضای شوراهای آموزش و پرورش مناطق و نواحی برگزار گردید.

ویژه برنامه های هفته شوراهای آموزش وپرورش استان اصفهان

جلسه شورای آموزش وپرورش استان 19/ 9 /96
جلسه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان به ریاست دکتر مهرعلیزاده تشکیل شد.

بررسی راه کارهای جذب افراد لازم التعلیم در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان
با هدف برقراری عدالت آموزشی، ارتقاء فرهنگ شهروندی و افزایش نرخ پوششی تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم د رراستای اسناد فرا دستی آموزش وپرورش و سیاست های عالی آموزش وپرورش مطرح گردید.

مصوبات آموزش و پرورش استان اصفهان درخصوص پوشش تحصیلی عشایر
موضوع گزارش اقدامات عملیاتی آموزش وپرورش دانش آموزان عشایر درخصوص افزایش پوشش تحصیلی عشایر دردستورکار جلسه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان قرارگرفت.

طرح مراقبت های اجتماعی دانش آموزان
نظام مراقبت های اجتماعی دانش آموزان با هماهنگی دستگاههای ذیربط دراستان عملیاتی خواهد شد.

جلسه مهرماه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان
جلسه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان در تاریخ 29 /7 /96 با حضور اعضای شورا و ریاست استاندار اصفهان تشکیل شد.

به منظور هماهنگی دراموراجرایی شوراهای آموزش وپرورش تشکیل شد.
جلسه کارشناسان شوراهای آموزش وپرورش شهرستانها ومناطق استان اصفهان

تفاهم نامه همکاری پژوهشی درجلسه شورای آموزش وپرورش
عقد تفاهم نامه همکاری پؤوهشی آموزش وپرورش استان با دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

تشکیل جلسه شورای آموزش وپرورش استان اصفهان28 /6 /96
جلسه شهریور ماه شورای آموزش وپرورش استان اصفهان به ریاست دکترزرگرپور درتاریخ 28 /6 /96 تشکیل و پس ازطرح دستورکارجلسه مصوبات لازم اتخاذگردید.

درجلسه شورای آموزش وپرورش استان به تصویب رسید
طرح توسعه وافزایش پوشش تحصیلی درآموزش وپرورش استثنایی

توسعه فرهنگ کارگروهی دردوره پیش دبستان
باهدف آموزش مربیان و نوآموزان ، تهیه محتوای آموزشی و تهیه وامکانات جهت پرورش خلاقیت و آموزش کارتیمی دردوره پیش ازدبستان بامساعدت بنیاد نخبگان واتاق بازرگانی و اداره کل بهزیستی استان

در اولین دستورکار یکصدودهمین جلسه شورای آموزش وپرورش استان اصفهان مصوب شد.
اجرای طرح هم نت در هنرستان های فنی وحرفه ای وکاردانش استان اصفهان با همکاری اتاق بازرگانی وبنیاد نخبگان استان

دریکصدودهمین جلسه ی شورای آموزش وپرورش به امضا رسید
انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزش وپرورش بااتاق بازرگانی

دریکصدونهمین جلسه شورای آموزش وپرورش مطرح وهماهنگی لازم به عمل آمد
نحوه برنامه ریزی واستقرارپایه دهم و ساماندهی هدایت تحصیلی درمراحل مختلف

در یکصدو هشتمین جلسه شورای آموزش وپرورش استان هماهنگی لازم به عمل آمد.
نحوه اجرای مطلوب جشنواره ها ومسابقات کشوری نوجوان سالم و مسابقات شنا به میزبانی استان اصفهان

درجلسه شورای آموزش وپرورش بحث و برنامه ریزی گردید.
ساماندهی وبرنامه ریزی نیروی انسانی و هماهنگی درخصوص اجرای مطلوب پروژه مهر 95 باهمکاری سایر نهادها وارگانهای ذیربط

یکصدو هشتمین جلسه شورای آموزش وپرورش استان تشکیل شد.
صدوهشتمین جلسه شورای آموزش وپرورش تیرماه 95 به ریاست استانداراصفهان تشکیل گردید.

پنجمین جلسه کمیته تخصصی توسعه ونظارت برمدارس هیأت امنایی
پنجمین جلسه کمیته تخصصی توسعه ونظارت برمدارس هیأت امنایی درتاریخ 19 /3 /95 برگزار گردید

استاندار ورییس شورای آموزش وپرورش استان اصفهان بیان نمود:لزوم تغییر و ارائه رویکرد جدید درامرمدرسه سازی
هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان اصفهان 7 خرداد درتالارشهروند برگزارشد.

جشنواره خیرین مدرسه ساز ومدرسه یارمنطقه پیربکران
دومین جشنواره خیرین مدرسه ساز و مدرسه یار منطقه پیربکران برگزارگردید.

جشنواره خیرین مدرسه ساز آموزش وپرورش ناحیه 5 برگزارشد.
جشنواره ی خیرین نیک اندیش مدرسه ساز آموزش وپرورش ناحیه پنج اصفهان درتاریخ 20 اردیبهشت 95 برگزار شد.

هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز
هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز مناطق و نواحی استان اصفهان دراردیبهشت وخرداد95 برگزارمی گردد.

استاندارمحترم ورییس شورای آموزش وپرورش استان اصفهان درمراسم بازگشایی مدارس مهر94
به لطف الهی تلاش های ارزنده آموزش و پرورش با حمایت های نظام مند شورای آموزش و پرورش استان به دستاوردهای خوبی رسیده و امیدواریم با حمایت های همه دستگاه ها و ارگان ها این کوشش های سازنده پربار تر و پر ثمرتر شود .

دوره ی توجیهی آموزشی جایگاه مشارکت های مردمی بارویکردسندتحول بنیادین
گردهمایی آموزشی توجیهی جایگاه مشارکت های مردمی باحضورمسئولان استانهای کشور ازتاریخ 31 مردادلغایت 2 شهریور درتهران برگزارگردید.

شیوه نامه ی ثبت نام درمدارس هیأت امنایی 95-94 ابلاغ گردید.
شیوه نامه ی تبدیل وضعیت و ثبت نام درمدارس هیأت امنایی سال تحصیلی 95 - 94 به مناطق ونواحی آموزش وپرورش ابلاغ گردید.

یادمان وزارت متبوع به شورای آموزش وپرورش استان
به پاس تجلیل از پیگیری اهداف شورای آموزش وپرورش درسال93 این یادمان تقدیم جناب آقای دکترزرگرپور استانداروریاست شورا ی استان گردید.

به ریاست استاندارمحترم اصفهان تشکیل شد.
یکصدویکمین جلسه ی شورای آموزش وپرورش استان درتاریخ 94/2/28 به ریاست استاندارمحترم تشکیل گردید.

تصویب کلیات ارائه خدمات آموزشی وپرورشی فوق برنامه درمدارس هیأت امنایی
درجلسه کارگروه توسعه ونظارت برمدارس هیأت امنایی استان مورخ 93/1/23 موردبررسی و اظهارنظرکارشناسی قرارگرفت.