بازدیدکنندگان
تعدادبازدیدامروز : 307
تعداد بازدیداین ماه : 876
تعداد بازدید امسال : 506
تعداد کل باز دیدها : 506

تعدادمشاهده امروز : 649
تعداد مشاهده این ماه : 1767
تعداد مشاهده امسال : 1265
تعداد کل مشاهده ها : 21879
مشخصات شوراهای آموزش وپرورش استان اصفهان
 

عنوان سمت نام ونام خانوادگی تماس
ریاست شورا استانداراصفهان دکترعباس رضائی  
دبیرشورا مدیرکل آموزش وپرورش محمد اعتدادی 031-32221090
اعضای شورای استان استاندار- امام جمعه- شهردار- مدیرکل آموزش وپرورش - رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان - مدیرکل نوسازی مدارس- معاون پرورشی اداره کل - یک نفرازاساتید دانشگاه -دونفرارروسای ادارات آموزش وپرورش - 5 نفراز منتخب خیرین ومعتمدین استان 15 عضو  
ریاست مشارکتهای مردمی ریاست مشارکتهای مردمی اداره کل حسن محبی 031-37108120
برنامه ربزی وهماهنگی کارشناس مسئول شورای آموزش وپرورش اسماعیل احمدی 031-37108124-25
تعدادشورای زیرمجموعه35 شورا شورای آموزش وپرورش شهرستان ومنطقه فرماندار/بخشدار  

آدرش دبیرخانه: اصفهان- خیابان باغ گل دسته - بلوارهشت بهشت-اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان- ساختمان شماره یک - کدپستی :8145813331
ازکلیه صاحبنظران، کارشناسان،مدیران، همکاران فرهنگی واولیای محترم درخواست می گردد،نظرات و مباحث قابل طرح درشوراهای آموزش وپرورش رابه کارشناسی های مربوطه درنواحی ومناطق یا دبیرخانه ی شورای آموزش وپرورش استان ارسال نمایند.

 

تلفن : 25- 37108124-031
فاکس:32219761
وب سایت:Shora.isfedu.ir
پست الکترونیکی :Shora1700@isfedu.ir